Menu Sluiten

Groningen Orgelstad

Stichting Groningen Orgelstad

De IMOCG wordt georganiseerd door Stichting Groningen Orgelstad. Het doel van de stichting is het in stand houden van de historische orgels in de stad Groningen en het vergroten van de bekendheid ervan zodat een groot en divers publiek kan kennismaken met de unieke pracht in klank en bouwstijl van deze instrumenten.

Stichting Groningen Orgelstad heeft een ANBI-status.

Naast het coördineren van de activiteiten van de orgelcommissies in de stad Groningen, ligt de nadruk van de activiteiten op de organisatie van twee grote orgelevenementen die tweejaarlijks alternerend worden georganiseerd: het Schnitgerfestival en de International Martini Organ Competition Groningen (IMOCG).

Missie van Stichting Groningen Orgelstad

Onze missie is aan zoveel mogelijk mensen van alle leeftijden ons enthousiasme over de rijke orgelcollectie in de stad Groningen op gepassioneerde wijze over te dragen.

Doelstelling

De Stichting Groningen Orgelstad heeft als doel:

  • het bevorderen van een stimulerend orgelbeleid voor alle orgels van de stad Groningen, die samen een zeer rijk erfgoed vertegenwoordigen;
  • het laten horen van het rijke historische orgelbezit in de stad Groningen, zodat een breed publiek kan genieten van de klanken van deze veelal met publiek geld gerestaureerde orgels;
  • het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Visie

De Stichting Groningen Orgelstad heeft een heldere organisatiestructuur, heeft voor zowel Schnitgerfestival als International Martini Organ Competition Groningen een aparte Artistieke Commissie en een aparte professionele projectleider, beschikt over een deskundige voor PR- en Marketingactiviteiten, en toetst programmavoorstellen op eerder vastgestelde criteria, welke in relatie staan met de missie en de artistieke meerjarenvisie. Educatie wordt gezien als een belangrijk instrument om bij kinderen belangstelling voor de orgelpracht te kweken.

Projectorganisatie IMOCG:

  • Bram van der Veen – projectleider
  • Elsbeth Mulder – PR & communicatie

Artistieke commissie IMOCG

  • Lambert de Bont – voorzitter
  • Leo van Doeselaar
  • Theo Jellema
  • Erwin Wiersinga